Saneringsarbeten

Saneringsarbeten! Transport till tipp.Vid saneringsarbeten eller liknande kan vi byta till liftdumpercontainrar för att slippa omlastning av förorenat material.Vid lastning av containrarna kan vi använda en vanlig skopa eller en gripskopa.

 

En boggiebil lyfter en container med ca. 13 tons last ur båten.

Visa flik
Dölj flik
www.vikab.com