Sjöanläggningar Jan Broman AB

Vi är företaget du ska anlita om du behöver entreprenadarbeten utförda i eller runt vatten.

Välkommen till

Sjöanläggningar Jan Broman AB

Vi är företaget du ska anlita om du behöver entreprenadarbeten utförda i eller runt vatten.

Exempel på arbeten som vi utför:

  • Muddring
  • Pålning för t.ex. brygga
  • Borrning för konsollbryggor och bryggbyggnation
  • Schaktar för vattenledningar, avloppsledningar och sjökablar
  • Årensningar

Vi arbetar primärt i Mälardalen och Stockolms skärgård.
Sjöanläggningar Jan Broman AB startades 1991 men vi har varit i branschen sedan mitten av sextiotalet.
Vi har en specialbåt som kan lasta lastbaljor, lastcontainrar och arbetsflak. Dessutom har vi en sjögående grävmaskin.
Under årens lopp har vi fått många nöjda kunder såsom NCC, Skanska, PEAB, kommuner och privatpersoner.