Sjöanläggningar

Vi är företaget du ska anlita om du behöver entreprenadarbeten utförda i eller runt vatten.

Välkommen till

Sjöanläggningar och Entreprenad Slandön AB

Vi arbetar primärt i Mälardalen och Stockolms skärgård. Sjöanläggningar Jan Broman AB startades 1991 men vi har varit i branschen sedan mitten av sextiotalet.

Vi har en specialbåt som kan lasta lastbaljor, lastcontainrar och arbetsflak. Dessutom har vi en sjögående grävmaskin. Under årens lopp har vi fått många nöjda kunder såsom NCC, Skanska, PEAB, kommuner och privatpersoner.

sjoanlaggningar

Exempel på arbeten som vi utför:

Muddring

Pålning för t.ex. brygga

Borrning för konsollbryggor och bryggbyggnation

Schaktar för vattenledningar, avloppsledningar och sjökablar

Årensningar

Vill du anlita oss?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!