Sjöanläggningar Jan Broman AB

Vi är företaget du ska anlita om du behöver entreprenadarbeten utförda i eller runt vatten.

Arbetsbilder

Pålning

Vi slår träpålar, rör eller stålbalk för bryggor, kajer eller liknande.

Pålmast med trycklufthammare och hydraulisk gripklo kan snabbt monteras på maskinen för pålningsarbeten.

Saneringsarbeten

Saneringsarbeten! Transport till tipp.

Vid saneringsarbeten eller liknande kan vi byta till liftdumpercontainrar för att slippa omlastning av förorenat material.

Vid lastning av containrarna kan vi använda en vanlig skopa eller en gripskopa.

En boggiebil lyfter en container med ca. 13 tons last ur båten.